ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 

ÖZET

Bu araştırmada, bireylerin iş durumlarının anksiyete ve depresyonu nasıl etkilediği sorusu ele alınmıştır.  Zaman ve görev sorumluluğu altında çalışan yetişkinlerin ve genç öğrencilerin anksiyete ve depresyon düzeyleri incelenmiştir.

Araştırmaya, 260 kişi katılmış, katılanlar random yöntemiyle seçilmiştir.  Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri uygulanmıştır.   Bilgi formundaki çalışan, çalışmayan, öğrenci sorusuyla katılanlar üç grupta kategorize edilmiştir. 

Çalışma sonucunda veriler, SPSS programına aktarılıp, tek yönlü varyans analizi kullanılarak incelenmiştir.

Bu araştırmada konuya geniş bir perspektiften bakıldı.  Depresyon ve anksiyetenin pek çok kaynaktan farklı bakış açılarındaki tanımları ve tedavi yolları incelendi. İlgili olarak iş kavramına ve bunun birey üzerindeki etkilerine değinildi.

Sonuç olarak, anksiyete çalışmayan ve öğrencilerde, çalışanlara oranla yüksek çıktı. Çalışan yetişkinlerde depresyon 32, 644,  çalışmayan yetişkinlerde depresyon 34,329, genç öğrencilerde depresyon 30,214;  çalışan yetişkinlerde anksiyete 9,587, çalışmayan yetişkinlerde anksiyete 14,552,  genç öğrencilerde anksiyete 14, 552 düzeyinde bulunmuştur.
Çalışanların, çalışmayanların ve genç öğrencilerin depresyon puanları belirlenen düzeyin  (25 > ciddi düzeyde depresyon) oldukça üstünde görüldü.

Anahtar sözcükler:  Anksiyete ve Depresyon düzeyi, İş durumlarının Etkisi

not: tüm teze ulaşmak için mail atınız...