O.S.E.P

Amaç:

Okul servis sürücüleri, öğrenciler ile doğrudan iletişim kuran bir meslek grubudur. Öğrenci servisleri, öğrencilerin ev ya da okul çıkışlarında ilk rahatladıkları ortamdır ve servis sürücüleri, servislerin kaptanları ve liderleri konumundadırlar. Yaptıkları davranışlar ile öğrencilere model olma konumuna sahiptirler.

Maddelere karşı farkındalıkları geliştirildiğinde öğrencilere yardımcı olabilecek insanlar haline gelebilirler. Sorunlar büyümeden tespit edilme aşamasında yardımcı elemanlar haline dönüştürülebilirler.

Hedefler:

-Avrupa Yakası Öğrenci Servis Aracı Dayanışma Derneği bünyesinde bulunan ve halen faal olan 10.000 servis sürücüsünü eğitmek.
-Servislerde yardımcı konumda bulunan 5.000 hostesi eğitimi.
-Servis hizmeti alan 2100 okulun toplam 2.250.000 velisine hazırlanan bilgilendirici kitaplarını bastırarak, dağıtmak.
-Üzerlerinde uyarıcı yazıların olacağı 1000 adet bez afişler hazırlayarak, okulların önlerine asılacak.

Sürücülerde Beklenen Davranış Değişiklikleri:

-Bilgi sahibi olan sürücülerin maddelere karşı bakış açıları oluşacak.
-Okul çevresindeki insan görünüşlerine anlam verebilecek konuma gelecekler.
-Öğrencilerin duygu-durumlarındaki değişikliklere daha dikkatli bakar hale gelecekler.
-Okul önlerindeki suça dönebilecek davranışların önüne kurulan işbirliği ile geçilmiş olacak.
-Kitapçıklar sayesinde bilgi sahibi olan anne-babalar çocuklarına daha bilinçli bir yaklaşım sergileyecekler.

Etkinlikler:

-Belirlenecek tarihlerde sürücü ve hosteslerin eğitimleri gerçekleştirilecek.
-2005 / 2006 Eğitim - Öğretim döneminde hazırlanan bez afişler okul önlerine asılacak.
-Hazırlanan uyarıcı nitelikli kitapçıklar yada broşürler okul yönetimlerinin aracılığı ile velilere gönderilecek.
-Eğitime tabi tutulacaklara ön test ve son test anket yöntemi uygulanarak değişiklik durumları gözlenecektir.