Proje Vurdum-Duyar


PROJENİN AMACI

 

Amaç; Bingöl Gençliğinin ve tüm toplumun madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi, uyuşturucu kullanımının başta esrar olmak üzere ne kadar ciddi bir boyutta sorun olduğunun kabul edilmesinin sağlanmasıdır.

Projeyle birlikte, vurdum-duymaz bir toplum yerine uyuşturucu sorununa karşı “vurdum-duyar” olmamız çabalanacak ve “Bingöllü vurdum-duyardır!” sloganımızla halkımızın gerçek desteği proje içerisine katılacaktır.

Bilinçli hale gelen gençlik ve toplum bağımlılık tuzaklarına düşmediği gibi çevresindeki yaşayan insanların da düşmesine fırsat vermeyecektir! Örnek; yanı başında yaşayan çocuğu hakkında daha duyarlı hale gelecektir.

Temel Amaç; Bağımlılığın hedefi olan başta gençleri ve tüm toplumu sıkmadan, meraklarını uyandırmadan ve madde kullanımına başlamadan bilinçlendirmek, madde kullanımını engellemek ve yaşanılan tecrübeleri anlatmaktır.

 

PROJENİN YASAL DAYANAKLARI

 

Anayasa madde 58
Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı a¬maç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağ¬layıcı tedbirleri alır. 
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri a¬lır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,
2259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununu,

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve 2259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun öngördüğü önleyici polislik görev ve sorumluluğu doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya başlattığı Toplum Destekli Polislik görev ve anlayışı…

 

PROJENİN TARİHİ

 

Başlangıç: 20 Eylül 2010

 
PROJENİN KAPSAMI

 

Proje, Bingöl İl Merkezi ve İlçelerinde farklı faaliyetlerle topluma ulaşacaktır.

 

PROJENİN HEDEFLERİ

• Madde bağımlılığı eğitimi alan toplum üyeleri, bağımlılık yapıcı maddelerle karşılaştıklarında tavırlarını net olarak göstermeleri sağlanacak ve kurulan tuzaklara kendi şahıslarının ve sevdiklerinin düşmemeleri için duyarlı hale getirileceklerdir,
• Madde kullanan gençlerin topluma yeniden kazandırılması için gerekli faaliyetler yapılacaktır.
• Eğitim alan gençlerin kendi akranlarını da koruyan düzeye gelmeleri sağlanacaktır,
• Proje içerisinde gerçekleştirilecek sanatsal faaliyetlerle hem birlikte hareket etme, hem de üretken olmaları hedeflenmektedir,
• Gençlerde önce kendilerine, sonra çevrelerine karşı sorumluluk duygularının artması beklenmektedir,
• En büyük hedef kendilerine zarar verecek tekliflere karşı HAYIR deme yetilerinin geliştirilebilmesidir, 
• Yetişkinlerin de HAYIR deme ve dedirtmenin önemini kavramaları ve böylece her yaştan insanımızın yaşadığı çevreye karşı koruyucu bir kimlik kazanması sağlanacaktır,
• Madde kullanmayarak, başkalarının kendisini maddi-manevi su-istimal etmesini engelleyecektir,
• Yetişkinlerin çocukları üzerinde etkili olabilmeleri için öncelikle kendi bağımlılıklarını gözden geçirmeleri sağlanacaktır, kullandıkları sigarayı bırakmaları gibi
• Sorumluluğu bu konuda gelişen bireyler, aile içerisinde yasal ya da yasa dışı madde kullanan yakınlarının sağlıklarını kaybetmemesi için uyarılarda bulunacak, en sonunda bağımlılık yapıcı maddeleri bırakmalarını sağlayacaktır,
• Bireyler, hayata geçen sigara yasağının daha bilinçli bir savunucusu ve yasağın takipçisi haline gelecektir,
• Proje içerisinde yer alan bilgilendirme çalışmalarının Bingöl Merkez ve İlçeler dâhil çeşitli faaliyetlerle uygulanması hedeflenmektedir,
• Düzenlenecek spor turnuvaları ile birlik-beraberlik pekiştirilecek, bağımlılığa karşı spor mesajı verilecektir,
• Projenin en büyük hedefi asla NASİHAT vermemektir!

 
PROJENİN İÇERİĞİ

 

1. Farklı mesleklerde çalışan ve “gönüllü” olarak görev alan kişilerden oluşan tiyatro grubumuzun sahneye koyacağı “Bay Ex,Yitik Hayatlar” adlı tiyatro oyunu başta gençler olmak üzere tüm toplumla buluşturulacaktır.
2. Madde bağımlısı olmuş gençlerimiz tespit edilerek, bu sorundan arındırılmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır. (Ev ziyaretleri, ikili görüşmeler, iş bulunması gibi.)
3. Madde bağımlısı olmuş gençlerimizin iyileştirilmesi sürecinde rehberlik etmek isteyen gönüllülerin eğitimi sağlanacaktır.
4. Bingöl Güneşin Doğuşu Projesi kapsamında 2008 yılından bu yana sürdürülen Okul yönetici ve öğretmenlerinin bilinçlendirilme toplantıları tüm Milli Eğitim Personeline ulaşılacak şekilde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında da gerçekleştirilecektir.
5. Bingöl ibadethanelerinde bağımlılıkla mücadele eğitimleri adı altında 8 büyük camimizde yapılan Cuma günün bilgilendirme faaliyetleri tekrarlanacaktır.
6. 2008 yılında başlatılan Bingöl Kahve Sohbetleri Projesi, halkla buluşmak ve bu sorunu onlarla paylaşarak duyarlılık kazanmalarını sağlamak için yeniden kahvelerde uygulanacaktır.
7. Bingöl KOM Müdürlüğü tarafında hazırlanan bağımlılıkla mücadele afiş çalışmaları, şehirdeki reklam panolarına asılarak, halkla paylaşılacaktır.
8. Yine hazırlanan duyarlılık kazandırma afişlerinin yerel gazetelerimizde düzenli olarak basılacaktır.
9. Halkın aydınlatılması için hazırlanan el ilanları bastırılarak halka ücretsiz dağıtılacaktır.
10. Bingöl Göl Radyo’sunda haftada bir gün 2 saat canlı radyo programı ile halka ulaşılacaktır.
11. TCK 192–4’e göre maddeye başlamış ama bırakmak çabasında olan vatandaşlarımıza Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte bağımlılık danışmanlığı hizmeti verilecektir.
12. Öğrenciler ve katılmak isteyen herkes için, madde bağımlılığını anlatan afiş yarışması düzenlenecek, dereceye giren iyi anlatımlı afişlerin Ulusal temelde kullanılması sağlanacaktır.
13. KOM Şube Müdürü Zafer Ercan tarafından hazırlanan ve Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu tarafından basılması sağlanan Çizgi Öykü Kitabı ulaşılmayan öğrencilere dağıtılmaya devam edecektir.


SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN UYUŞTURUCUSUZ BİR YAŞAM SEÇİN
KARARLI MÜCADELEMİZ BİNGÖLÜN ÇOCUKLARI İÇİN

 

Proje Sahibi  : Bingöl Emniyet Müdürlüğü
Proje Ortakları  : Tüm Bingöl STK, Kurum ve Bingöllüler.
Proje İrtibat  : Bingöl KOM Şube Müdürü Zafer Ercan